Flessenpost

“Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, begint met toegankelijke informatie.”

Simone van Daelen en Marleen Klapwijk zijn freelance communicatieontwerpers en conceptontwikkelaars. Onder de naam Studio Flessenpost specialiseren zij zich in communicatiemiddelen voor gesprekken over complexe zorg- en welzijnskwesties met laagtaalvaardigen. Deze middelen kunnen worden ingezet door medewerkers van gemeentes, zorginstanties, consultatiebureaus en andere organisaties.

Tijdens hun studie zijn Simone en Marleen een samenwerking aangegaan met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Doel was een oplossing te ontwikkelen voor gebruik in gesprekken met beperkt taalvaardige ouders zoals migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking.

Website Studio Flessenpost

DE VORMGEVING VAN DE KAARTEN EN DE ACTIVITEITEN ZIJN LEUK EN VROLIJK, WAARDOOR HET STIMULEREND WERKT IN PLAATS VAN BELEREND.

Uit deze samenwerking zijn de Opgroeikaartjes voortgekomen. Dit hulpmiddel bestaat uit een set kaarten die gebruikt kunnen worden tijdens gesprekken op consultatiebureaus. Ouders krijgen tips over hoe zij kunnen bijdragen aan de cognitieve ontwikkeling van hun kind. De kaartjes dienen als hulpmiddel in een gesprek, maar ook als herinnering voor ouders thuis, om zo nieuwe gewoontes op te bouwen.

Gedurende het ontwerpproces van de Opgroeikaartjes hebben Marleen en Simone een set criteria vastgesteld die ook in andere contexten kunnen bijdragen aan een heldere boodschap wanneer de luisteraar beperkt taalvaardig is.